FST group logo

Om företagen

Med allt samlat i samma hus!

Vi är det självklara valet sedan 1999 för fastighetsägare som har höga ambitioner för en sund inomhusmiljö. Vi avslöjar, åtgärdar, förebygger, gör sjuka hus friska och finns till för de som bor och verkar i fastigheterna. Välkommen till FST Group.

Under FST Group har vi samlat alla våra olika inriktningar – alla med samma mål – att främja en god och hälsosam boendemiljö. Sedan 1999 hjälper vi fastighetsägare att avslöja, åtgärda och förebygga en osund miljö. Vi gör sjuka hus friska och finns till för de som bor och verkar i fastigheterna.

Fukt & Saneringsteknik är med sina specialister inom fuktkonsultation, byggnadsmiljö, fuktskadeservice och radon den helhetslösning som krävs för bästa resultat och det självklara valet för fastighetsägare som prioriterar en sund inomhusmiljö. Verksamheten innefattar avfuktning, utredning, fuktmätning, miljöinventering, sanering, mätning och utredning av radon och vattenskador. Dessutom hjälper vi till med och kan även agera fuktsäkerhetsansvarig under en byggprocess.  

Vi erbjuder inom vår verksamhet FST Husbesiktningar fastighetsägare och blivande fastighetsägare kompetens inom överlåtelsebesiktningar, energi och entreprenadbesiktningar. Utöver detta hjälper vi dig med energideklaration samt agerar Kontrollansvarig (KA) i byggprocessen.

RST Radonstop är vårt system för att täta radongas från byggnadsmaterialet. Lösningen är kostnadseffektiv, miljövänlig och löser radonproblematiken från blåbetong på ett enkelt och innovativt vis. Radonduken appliceras direkt på väggen likt en tapet och fungerar som en effektiv radonspärr. Oberoende tester visar att radonvärdet sjunker med över 50 procent genom att använda RST Radonstop.

Vi ser helt enkelt till din egendom mår bra och att människors hälsa inte försämras av att arbeta och  bo i den. Ett gott liv för både individ och fastighet!